top of page

Fri, 21 Apr

|

Visby

En rephelg på Gotland - Shibari Retreat/Workshop

Registration is Closed
See other events
En rephelg på Gotland - Shibari Retreat/Workshop
En rephelg på Gotland - Shibari Retreat/Workshop

Time & Location

21 Apr 2023, 17:00 – 23 Apr 2023, 16:00

Visby, Visby, Sverige

About the event

Viktigt: All information för detta event finner du i en PDF som laddas ner här:

https://drive.google.com/file/d/1t5f2fvb6V6Y-zVBKuT8IoAOwGsV_97X_/view?fbclid=IwAR0nLwhPZeiDMUh1J_VKIzObQcAzt_wPXUvMHJK8nQH0k8lgCiv8AGBVIMo

Läs igenom hela dokumentet innan du anmäler dig

Shibari Retreat/Workshop

En rephelg på Gotland

ett samarbete mellan LahtNor och BurlesQue Bar Gotland

Datum: fredag 21  – söndag 23 april 2023

Program

Upplägg

Vi samlas vid 17-tiden på fredag eftermiddag på norra Gotland. Får en introduktion, äter middag tillsammans och bekantar oss med varandra.

Under lördagen arbetar vi under ledning av vår kursledare. Lördag kväll finns det gott om tid att både utforska själv, äta mat och ha det trevligt.

På söndag förmiddag finns det tid att fånga upp det som hänt, diskutera med kursledarna och sen under eftermiddagen experimentera vidare.

Helgen tar slut på söndag vid 16.00.

Fredag

Ankomst eftermiddag från klockan 16.00

De som kommer med buss från Visby (som passar färjan) anländer 

ca klockan 17.00

Samling vid 18-tiden, get together, gemensam middag och introduktion

Lördag

Frukost 8.00-9.00

Workshop 9.30-12

Vi startar vår resa med stommarna i japansk replek där vi lär oss grunder, anatomi och byggstenar för att säkert kunna navigera tillsammans i repens magiska värld

Lunch och paus 12.30-14

Workshop 14-16

Binda med intention och känsla. Vi dyker ner i mötet mellan den som binder och den som blir bunden. Ett möte som kan var högt och lågt, lugnt och hetlevrat. Gränserna är endast känslan som vi skall  bygga och utforska tillsammans

Gemensam Festmiddag 18.00-21.00

Därefter fritt utforskande eller häng i soffan...

Söndag

Frukost 8.30-9.30

Workshop 10.00 – 12.00

vi tar upp tankar och frågor om specifika repyttringar och sammanfattar våra känslor och tankar av vår helg tillsammans. Reflekterar och bollar våra upplevelser och frågeställningar för att grunda våra tankar av det vi fått uppleva.

Lunch 12.30 – 13.30

Fritt utforskande och samtal – 13.30-16.00

De som reser med båten 16.00 lämnar ca kl 14.00

Vad ingår i kursavgiften?

Workshop

Hela workshopen som vi beskrivit ovan.

Måltider:

•2 middagar

•2 luncher

•2 frukostar

•kaffe/te

Pris för workshop

Priset för workshopen och måltider är 2 800:- / per person. 

Måltider ingår i kursavgiften. (Om företag bokar tillkommer moms)

Om du vill bo på anläggningen tillkommer boendekostnad – Se PDF.

Anmälan

Anmäl dig (och ev din partner) till LahtNor på:

ravern_hawkeye@hotmail.com

eller genom meddelande till ”LahtNor” på Darkside.

Skriv:

•namn och kontaktuppgifter

•om du har särskilda behov av mat.

Betala till

När du anmält dig till LahtNor – skickar han dig anvisningar 

för betalning.

OBS! Genom att du betalar in beloppet godkänner du också vår policy / våra regler som finns i PDF filen.

Boende

Efter att du betalat in kursavgiften – tar du kontakt med BurlesQueBar Gotland för att diskutera boende.

E-post: info@burlesquebar.info

eller genom meddelande till ”BurlesQueBarGotland” på Darkside.

OBS! Fullständigt program och vilkor hittar du i pdf dokumentet länkat högst upp i evenemangsbeskrivningen

--------------------------------------

Important: All information for this event can be found in a PDF that can be downloaded here

https://drive.google.com/file/d/1t5f2fvb6V6Y-zVBKuT8IoAOwGsV_97X_/view?fbclid=IwAR0nLwhPZeiDMUh1J_VKIzObQcAzt_wPXUvMHJK8nQH0k8lgCiv8AGBVIMo

Read the entire document before signing up

Shibari Retreat/Workshop

A rope weekend on Gotland

a collaboration between LahtNor and BurlesQue Bar Gotland

Date: Friday 21 – Sunday 23 April 2023

Program

Arrangement

We gather at 5 pm on Friday afternoon in northern Gotland. Get an introduction, have dinner together and get to know each other.

During Saturday we work under the guidance of our course leader. Saturday evening there is plenty of time to both explore on your own, eat food and have a good time.

On Sunday morning there is time to catch up on what happened, discuss with the course leaders and then in the afternoon experiment further.

The weekend ends on Sunday at 4 p.m.

Friday

Arrival afternoon from 16:00

Those who come by bus from Visby (which fits the ferry) arrive

around 17:00

Gathering at 6 p.m., get together, joint dinner and introduction

Saturday

Breakfast 8.00-9.00

Workshop 9.30-12

We start our journey with the frames in Japanese rope play where we learn the basics, anatomy and building blocks to be able to safely navigate together in the magical world of the ropes

Lunch and break 12.30-2pm

Workshop 14-16

Bind with intention and feeling. We dive into the encounter between the one who binds and the one who is bound. A meeting that can be high and low, calm and heated. The limits are only the feeling that we must build and explore together

Joint celebratory dinner 18.00-21.00

Then free exploration or hang out on the couch...

Sunday

Breakfast 8.30-9.30

Workshop 10.00 – 12.00

we address thoughts and questions about specific revelations and summarize our feelings and thoughts of our weekend together. Reflect on our journey and questions to base our thoughts on what we have experienced.

Lunch 12.30 – 1.30 p.m

Free exploration and conversation – 1.30-4.00 p.m

Those traveling with the boat at 16.00 leave around 14.00

What is included in the course fee?

Workshop

The entire workshop that we described above.

Meals:

•2 dinners

•2 lunches

•2 breakfasts

•coffee Tea

Price for workshop

The price for the workshop and meals is SEK 2,800 / per person.

Meals are included in the course fee. (If companies book, VAT is added)

If you want to stay at the facility, accommodation costs are added - See PDF.

Notification

Register (you and possibly your partner) to LahtNor at:

ravern_hawkeye@hotmail.com

or by message to "LahtNor" on Facebook

Write:

•name and contact details

• if you have special dietary needs.

Payment

When you have registered with LahtNor - he will send you instructions

for payment.

ATTENTION! By paying the amount, you also accept our policy / our rules which can be found in the PDF file.

Accommodation

After you have paid the course fee - you contact BurlesQueBar Gotland to discuss accommodation.

Email: info@burlesquebar.info

NOTE! You can find the complete program and which ones in the pdf document linked at the top of the event description

Share this event

bottom of page