top of page

Sat, 29 Apr

|

Borås

Shibari fortsättnings workshop / continuation workshop

Rope workshop in structures and patterns

Registration is Closed
See other events
Shibari fortsättnings workshop / continuation workshop
Shibari fortsättnings workshop / continuation workshop

Time & Location

29 Apr 2023, 14:00 CEST – 30 Apr 2023, 13:00 CEST

Borås, Borås, Sverige

About the event

under denna rephelg hålls även en öppen repkväll under lördag kvällen som du kan anmäla dig till här https://fb.me/e/2di5NHva0 -----------------------------------

Shibari Workshop med Lahtnor En  av dom viktigaste områdena inom repen är effektiv hantering, det är  anledningen till att dom flesta privatlektioner jag ger blir en TK  lektion, då god teknik, förståelse för struktur och effektivt knytande  är något som hjälper dig att bli ännu bättre och skapar förutsättning  för att ta ditt repande till nya höjder.

Denna  workshop använder överkroppsbindningen TK som en utgångspunkt för att  lära om hur du hanterar repen på bästa vis, göra starka strukturer och  hur du för dina rep på mest effektivaste sätt. det är även lärande för  dig som modell att hantera din kropp i repen och arbeta med hållning och  andning under längre tid.

Vi kommer arbeta med 2 reps och 3 reps tk Det  är en viktig grundstommestomme i all typ av japansk repkonst och  stabila suspensioner som även rekommenderas för dig som redan känner att  du har koll på en 3 reps tk

vi  kommer även fördjupa oss i att binda en höftharnesk och Benbindning  (Futomomo) för säkra dynamiska suspensioner & allmän replek

Pris: 1500kr per par (förbetalas enligt Pm efter anmälan) Anmälan sker parvis, Skicka för och efternamn i personligt meddelande på dig och din reppartner till Lahtnor (att endast klicka in sig som "kommer" på ett event är INTE en godkänd anmälan) det finns endast få platser så försten till kvarn Avbokning : Senast 7 dagar innan workshop full återbetalning 2-7 dagar innan tas en administrativ avgift på 10% 48 timmar innan Workshop ges ingen återbetalning

du bör ha med dig minst 3st 8 meters rep (kan köpas på plats) snacks, vattenflaska bra kläder för knytning typ yogastuk

Blir en lugn tillställning med några få par för att se till att ni får ut som mest utav tiden att kunna fördjupa ert kunnande.

Lördag kl14-17 (TK) Söndag kl10-13 (höft och ben)

Ingen förkunskap krävs men du kommer ha fördel av att ha deltagit i min nybörjarworkshop

Ni är varmt Välkomna att bli medlem i Repträffar/workshops med lahtnor https://fb.me/e/2di5NHva0

Jag  håller flertal workshops (håll koll i kalendariet) & ger även  privatlektioner/repsessioner som du kan boka med mig via PM handslagna rep av Lahtnor finns att köpa på plats och även att beställas via PM

Lahtnor är mångfasetterad inom shibari/kinbaku världen som Workshopledare, performer, Fotograf och repslagare. ni hittar mer info på https://lahtnor.com om du vill få tillgång till mina exlusiva videolektioner photoshoots m.m stötta mig på patreon.com/lahtnor

------------------

during this rope weekend, an open rope night is also taking place on Saturday evening, which you can sign up for here https://www.darkside.se/?event=52567

Shibari Workshop with Lahtnor One  of the most important areas within the ropes is effective management,  which is why most private lessons I give become a TK lesson, as good  technique, understanding of structure and effective tying is something  that helps you to become even better and creates the conditions for you  to take your tying to new heights.

This  workshop uses the upper body binding TK as a starting point to learn  about how to handle the ropes in the best way, to make strong structures  and how to handle your ropes in the most effective way. It is also  learning for you as a model to manage your body in the ropes and work  with posture and breathing for a longer period of time.

We will work with 2 rope and 3 rope tk It  is an important base in all types of Japanese rope art and a stable  pattern for suspensions and also recommended for those who already are  familiar with the 3 rope tk

we will also delve into tying a hip harness and leg binding (Futomomo) for safe dynamic suspensions & general tying

Price: 1500sek per couple (prepaid according to Pm after registration) The registration is made in pairs, Send first and last name in personal message for you and your rope partner to Lahtnor (only clicking "kommer" to the event here on ds is NOT an approved registration) limited spots so first come, first served Cancellation: No later than 7 days before the workshop for full refund 2-7 days before a 10% administrative fee is charged 48 hours before Workshop no refund is given

Saturday 2pm to 5pm (TK) Sunday 10am to 1pm (hip and leg)

No prior knowledge required but you will greatly benefit from having taken the beginner workshop beforehand.

You are warmly welcome to join my ropegroup here on Darkside http://www.darkside.se/club.php?id=1050.

I  hold several workshops (keep track of the calendar) & also give  private lessons / ropesessions that you can book with me via PM handmade ropes by Lahtnor are available for purchase on site and can also be ordered via PM

Lahtnor is multi-faceted within the shibari / kinbaku world as Workshop leader, performer, Photographer and rope maker. you can find more info at https://lahtnor.com if you want to access my exclusive video lessons photoshoots etc. support me at patreon.com/lahtnor

Share this event

bottom of page