top of page

Sat, 25 Mar

|

Karlstad

Shibari fortsättningskurs Karlstad / Continuation course

Rope workshop in structures and patterns

Registration is Closed
See other events
Shibari fortsättningskurs Karlstad / Continuation course
Shibari fortsättningskurs Karlstad / Continuation course

Time & Location

25 Mar 2023, 17:00 CET – 26 Mar 2023, 17:00 CEST

Karlstad, Karlstad, Sverige

About the event

Lahtnor invaderar Värmland

Välkommen till en repworkshops helg med Lahtnor i centralt belägen lokal i Karlstad (föreningen Repkonst Värmland)

Under helgen hålls två workshops (3000kr för hela helgen / En workshop 1500kr) Grundkurs https://fb.me/e/3oOHESqU4 & Fortsättnings workshop (eventet ni är inne på)

Det går bra att boka in sig på en eller båda utav helgens kurser. Det finns även möjlighet att boka privatlektion med Lahtnor under helgen oavsett om ni deltar på helgens workshops eller ej (försten till kvarn då det endast finns få platser för dessa lektioner)

--------------------------- fortsättningskurs med Lahtnor En  av dom viktigaste områdena inom repen är effektiv hantering, det är  anledningen till att dom flesta privatlektioner jag ger blir en TK  lektion, då god teknik, förståelse för struktur och effektivt knytande  är något som hjälper dig att bli ännu bättre och skapar förutsättning  för att ta ditt repande till nya höjder.

Denna  workshop använder överkroppsbindningen TK som en utgångspunkt för att  lära om hur du hanterar repen på bästa vis, göra starka strukturer och  hur du för dina rep på mest effektivaste sätt. det är även lärande för  dig som modell att hantera din kropp i repen och arbeta med hållning och  andning under längre tid.

Vi kommer arbeta med 2 reps och 3 reps tk Det  är en viktig grundstommestomme i all typ av japansk repkonst och  stabila suspensioner som även rekommenderas för dig som redan känner att  du har koll på en 3 reps tk

vi kommer även fördjupa oss i att binda en höftharnesk för säkra dynamiska suspensioner & allmän replek

Pris: 1500kr per par (förbetalas enligt Pm efter anmälan) Anmälan sker parvis, Skicka för och efternamn i personligt meddelande på dig och din reppartner till Lahtnor (att endast klicka in sig som "kommer" på ett event är INTE en godkänd anmälan) det finns endast få platser så försten till kvarn Avbokning : Senast 7 dagar innan workshop full återbetalning 2-7 dagar innan tas en administrativ avgift på 10% 48 timmar innan Workshop ges ingen återbetalning

du bör ha med dig minst 3st 8 meters rep (kan köpas på plats) snacks, vattenflaska bra kläder för knytning typ yogastuk

Blir en lugn tillställning med några få par för att se till att ni får ut som mest utav tiden att kunna fördjupa ert kunnande.

Lördag kl17-20 (TK) Söndag kl14-17 (Höftharnesk)

Ingen förkunskap krävs men du kommer ha fördel av att ha deltagit i min nybörjarworkshop

Ni är varmt Välkomna att bli medlem i Repträffar/workshops med lahtnor http://www.darkside.se/club.php?id=1050.

Jag  håller flertal workshops (håll koll i kalendariet) & ger även  privatlektioner/repsessioner som du kan boka med mig via PM handslagna rep av Lahtnor finns att köpa på plats och även att beställas via PM

Lahtnor är mångfasetterad inom shibari/kinbaku världen som Workshopledare, performer, Fotograf och repslagare. ni hittar mer info på https://lahtnor.com om du vill få tillgång till mina exlusiva videolektioner photoshoots m.m stötta mig på patreon.com/lahtnor

---------------

Lahtnor invades Wermeland welcome to a rope workshop weekend with Lahtnor in a centrally located place in Karlstad

During the weekend, two workshops are held Beginner workshop https://fb.me/e/3oOHESqU4 & Structure workshop (the event you are in)

It is possible to book both or one of the weekend's courses. It  is also possible to book a private lesson with Lahtnor during the  weekend, regardless of whether you participate in the weekend's  workshops or not (first come first served as there are only a few places for these lessons)

Shibari Workshop with Lahtnor One  of the most important areas within the ropes is effective management,  which is why most private lessons I give become a TK lesson, as good  technique, understanding of structure and effective tying is something  that helps you to become even better and creates the conditions for you  to take your tying to new heights.

This  workshop uses the upper body binding TK as a starting point to learn  about how to handle the ropes in the best way, to make strong structures  and how to handle your ropes in the most effective way. It is also  learning for you as a model to manage your body in the ropes and work  with posture and breathing for a longer period of time.

We will work with 2 rope and 3 rope tk It  is an important base in all types of Japanese rope art and a stable  pattern for suspensions and also recommended for those who already are  familiar with the 3 rope tk

we will also delve into tying a hip harness for safe dynamic suspensions & general tying

Price: 1500sek per couple (prepaid according to Pm after registration) The registration is made in pairs, Send first and last name in personal message for you and your rope partner to Lahtnor (only clicking "kommer" to the event here on ds is NOT an approved registration) limited spots so first come, first served Cancellation: No later than 7 days before the workshop for full refund 2-7 days before a 10% administrative fee is charged 48 hours before Workshop no refund is given

Saturday 5pm to 8pm (TK) Sunday 2pm to 5pm (hipharness)

No prior knowledge required but you will greatly benefit from having taken the beginner workshop beforehand.

You are warmly welcome to join my ropegroup here on Darkside http://www.darkside.se/club.php?id=1050.

I  hold several workshops (keep track of the calendar) & also give  private lessons / ropesessions that you can book with me via PM handmade ropes by Lahtnor are available for purchase on site and can also be ordered via PM

Lahtnor is multi-faceted within the shibari / kinbaku world as Workshop leader, performer, Photographer and rope maker. you can find more info at https://lahtnor.com if you want to access my exclusive video lessons photoshoots etc. support me at patreon.com/lahtnor

Share this event

bottom of page