top of page

Fri, 01 Mar

|

Knivsta

Shibari Weekend workshop Stockholm

Rope workshop in structures and patterns

Registration is Closed
See other events
Shibari Weekend workshop Stockholm
Shibari Weekend workshop Stockholm

Time & Location

01 Mar 2024, 19:00 CET – 03 Mar 2024, 13:00 CET

Knivsta, Knivsta, Sverige

About the event

Välkommen till en repworkshops helg i Knivsta Stockholm 1-3 Mars 2024

Under  helgen kommer vi dyka in i repens magiska värld tillsammans med lahtnor  vars 20åriga erfarenhet som pedagog skapar innehållet dynamiskt. Deltagarnas unika upplevelse till rep kommer att forma vad vi går igenom tillsammans. Helgen är både för er som är helt nya till rep och er som har hållit på ett tag.

Förbered  er på ett härligt mötet tillsammans under en helg med kunskap och  lärdom att ta med sig för sitt egna uttryck så väl som rigger som  modell.

Det kommer finnas möjlighet att boka privatlektion med Lahtnor under helgen oavsett om ni deltar på helgens workshop eller ej (försten till kvarn då det endast finns få platser för dessa lektioner kontakt om detta görs via PM till lahtnor)

--------------------------- Exempel på Helgens innehåll: Single & double column tie överkroppsbindningen TK med 2-3 reps ben bindningar flow och effektiv rephantering Binda med intention och att kunna se varandra i rep represa rephistoria och ursprung repvård och repkunskap filosofin om det hårda och mjuka repet måla med rep: konsten att överföra tanke till handling med repet som redskap Rörlighet och andning medvetenhet och kroppskännedom höftharnesk för säkra dynamiska suspensioner & allmän replek

Start: Fredag kl19:00 välkomst ritual och invigning för helgen Lördag  kl10:00-17:00 workshop 1700- Fritt repande/middag lördagkvällen kan  komma att se olika ut beroende på deltagarnas önskemål Söndag kl10:00-13:00 workshop Avslut kl13:00 Söndag

du bör ha med dig minst 2-3st 7,5 meters rep (kan köpas på plats) snacks, vattenflaska bra kläder för knytning typ yogastuk

inga förkunskaper krävs Blir en lugn tillställning för att se till att ni får ut som mest utav tiden att kunna fördjupa ert kunnande.

Pris: 3000kr per par för hela helgen (förbetalas enligt Pm efter anmälan) Anmälan sker parvis, Skicka för och efternamn i personligt meddelande på dig och din reppartner till Lahtnor (att endast klicka in sig som "kommer" på ett event är INTE en godkänd anmälan) det finns endast få platser så försten till kvarn Avbokning : Senast 7 dagar innan workshop full återbetalning 2-7 dagar innan tas en administrativ avgift på 10% 48 timmar innan Workshop ges ingen återbetalning

Ni är varmt Välkomna att bli medlem i Repträffar/workshops med lahtnor http://www.darkside.se/club.php?id=1050.

Jag  håller flertal workshops (håll koll i kalendariet) & ger även  privatlektioner/repsessioner som du kan boka med mig via PM handslagna rep av Lahtnor finns att köpa på plats och även att beställas via PM

Lahtnor är mångfasetterad inom shibari/kinbaku världen som Workshopledare, performer, Fotograf och repslagare. ni hittar mer info på https://lahtnor.com om du vill få tillgång till mina exlusiva videolektioner photoshoots m.m stötta mig på patreon.com/lahtnor

------------------- Welcome to a rope workshop weekend in Knivsta Stockholm Mars 1-3 2024

During  the weekend, we will dive into the magical world of ropes together with  Lahtnor, whose 20-year experience as an educator creates the content  for the weekend dynamically. The participants' unique experience to rope will shape what we go through together. The weekend is both for those of you who are completely new to rope and those of you who have been at it for a while.

Prepare  yourself for a wonderful meeting together during a weekend with  knowledge and learning to take with you for your own expression as a  rigger and as a model.

It  will be possible to book a private lesson with Lahtnor during the  weekend, regardless of whether you participate in the weekend's workshop  or not (first come first served as there are only a few places for these lessons contact is done via PM to lahtnor)

--------------------------- Examples of the weekend's content: Single & double column tie the upper body binding TK with 2-3 ropes leg bindings flow and efficient rope management tying with intention and being able to see each other in rope rope journey rope history and origin rope care and knowledge the philosophy of the hard and soft rope painting with rope: the art of transferring thought into action using the rope as a tool Mobility and breathing awareness and body awareness hip harness for safe dynamic suspensions & general rope play

Start: Friday at 7pm welcome ritual and inauguration for the weekend Saturday 10am-5pm workshop 5pm- Free play/dinner Saturday evening may look different depending on the wishes of the participants Sunday 10am-1pm workshop End at 1pm Sunday

you should bring at least 2-3 pieces of 7.5 meter rope (can be bought on site) snacks, water bottle, good clothes for tying, such as yoga mats

No previous knowledge required Will be a quiet event to ensure that you get the most out of the time to be able to deepen your knowledge.

Price: SEK 3,000 per couple for the whole weekend (paid in advance according to PM after registration) Registration takes place in pairs, Send first and last name in a personal message of you and your rope partner to Lahtnor (only clicking "coming" to an event is NOT an approved registration) there are only a few places so first come first served

Cancellation : No later than 7 days before the workshop full refund 2-7 days before an administrative fee of 10% is charged 48 hours before Workshop no refund is given

You are warmly welcome to become a member of Rope meetings/workshops with lahtnor http://www.darkside.se/club.php?id=1050

I  hold several workshops (keep an eye on the calendar) & also give  private lessons/rehearsal sessions which you can book with me via PM handmade ropes by Lahtnor are available to buy on site and can also be ordered via PM

Lahtnor is multi-faceted in the shibari/kinbaku world as workshop leader, performer, photographer and ropemaker you can find more information at https://lahtnor.com if you want to get access to my exclusive video lessons, photoshoots, etc support me at patreon.com/lahtnor

Share this event

bottom of page