top of page

Sat, 25 Mar

|

Karlstad

Shibari Nybörjarkurs Karlstad /Beginner Workshop

Beginner workshop Lahtnor

Registration is Closed
See other events
Shibari Nybörjarkurs Karlstad /Beginner Workshop
Shibari Nybörjarkurs Karlstad /Beginner Workshop

Time & Location

25 Mar 2023, 13:00 – 26 Mar 2023, 13:00

Karlstad, Karlstad, Sverige

About the event

Lahtnor invaderar Värmland

Välkommen till en repworkshops helg med Lahtnor i centralt belägen lokal i Karlstad (föreningen Repkonst Värmland)

Under helgen hålls två workshops (3000kr för hela helgen / En workshop 1500kr) Grundkurs (eventet ni är inne på) & Fortsättnings workshop https://fb.me/e/2NipCZTrb

Det går bra att boka in sig på en eller båda utav helgens kurser. Det finns även möjlighet att boka privatlektion med Lahtnor under helgen oavsett om ni deltar på helgens workshops eller ej (försten till kvarn då det endast finns få platser för dessa lektioner)

--------------------------- Grundkurs med Lahtnor Denna workshop vänder sig till er som vill lära er grunderna till japansk repkonst

Detta är en 2 dagars workshop som kommer gå igenom alla grunder för att kunna djupdyka in i världen av rep exempel på saker vi kan komma att gå igenom Single & double column tie 2 reps Takate Kote ben bindningar flow och rephantering Binda med intention och att kunna se varandra i rep

Lördag kl13-16 (mer teknik) Söndag kl10-13 (mer intention)

du bör ha med dig minst 2-3st 8 meters rep (kan köpas på plats) snacks, vattenflaska bra kläder för knytning typ yogastuk

inga förkunskaper krävs Blir en lugn tillställning för att se till att ni får ut som mest utav tiden att kunna fördjupa ert kunnande.

Pris: 1500kr per par (förbetalas enligt Pm efter anmälan) Anmälan sker parvis, Skicka för och efternamn i personligt meddelande på dig och din reppartner till Lahtnor (att endast klicka in sig som "kommer" på ett event är INTE en godkänd anmälan) det finns endast få platser så försten till kvarn Avbokning : Senast 7 dagar innan workshop full återbetalning 2-7 dagar innan tas en administrativ avgift på 10% 48 timmar innan Workshop ges ingen återbetalning

Ni är varmt Välkomna att bli medlem i Repträffar/workshops med lahtnor http://www.darkside.se/club.php?id=1050.

Jag  håller flertal workshops (håll koll i kalendariet) & ger även  privatlektioner/repsessioner som du kan boka med mig via PM handslagna rep av Lahtnor finns att köpa på plats och även att beställas via PM

Lahtnor är mångfasetterad inom shibari/kinbaku världen som Workshopledare, performer, Fotograf och repslagare. ni hittar mer info på https://lahtnor.com om du vill få tillgång till mina exlusiva videolektioner photoshoots m.m stötta mig på patreon.com/lahtnor

----------------------

Lahtnor invades Wermeland welcome to a rope workshop weekend with Lahtnor in a centrally located place in Karlstad

During the weekend, two workshops are held Beginner workshop (the event you are in) & continuation workshop https://fb.me/e/2NipCZTrb

It is possible to book both or one of the weekend's courses. It  is also possible to book a private lesson with Lahtnor during the  weekend, regardless of whether you participate in the weekend's  workshops or not (first come first served as there are only a few places for these lessons)

---------------------------

Shibari Workshop with Lahtnor This workshop is for those who want to learn the basics of Japanese rope art

This is a 2 day workshop that will go through all the basics to be able to delve into the world of ropes examples of things we will go through Single & double column tie two rope Takate Kote leg bindings flow and rope handling Tying with intention and being able to see each other in ropes

Saturday 1pm to 4pm (more technical) Sunday 10am to 1pm (more intention)

you should bring at least 2-3 pieces of 8 meter rope (can be purchased on site) snacks, water bottle good clothes for tying type yoga piece

No previous knowledge required a quiet event to make sure you get the most out of your time to be able to deepen your knowledge.

Price: 1500sek per couple (prepaid according to Pm after registration) The registration is made in pairs, Send first and last name in personal message for you and your rope partner to Lahtnor (only clicking "kommer" to the event here on ds is NOT an approved registration) limited spots so first come, first served Cancellation: No later than 7 days before the workshop for full refund 2-7 days before a 10% administrative fee is charged 48 hours before Workshop no refund is given

You are warmly welcome to join my group here on Darkside http://www.darkside.se/club.php?id=1050.

I  hold several workshops (keep track of the calendar) & also give  private lessons /ropesessions that you can book with me via PM handmade ropes by Lahtnor are available for purchase on site and can also be ordered via PM

Lahtnor is multi-faceted within the shibari / kinbaku world as Workshop leader, performer, Photographer and rope maker. you can find more info at https://lahtnor.com if you want to access my exclusive video lessons photoshoots etc. support me at patreon.com/lahtnor

Share this event

bottom of page